ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Контакти/Локација
 

Вработени лица во ДИЖС

 

Сретен Стојковски      Директор на ДИЖС                          s.stojkovski@sei.gov.mk  / +389 71 214 730

                                                                                                        Кратка Биографија

 

Дарко Блинков

Генерален инспектор за животна средина

d.blinkov@sei.gov.mk

тел: +389 75404410

 

Хусни Тачи

Раководител на сектор- Главен инспектор- Сектор за инспекциски надзор во животна средина 

h.thaci@sei.gov.mk

тел: +38976 455 448

 

Пејо Кировски

Раководител на сектор- Главен инспектор за заштита на природата

p.kirovski@sei.gov.mk

тел: +389 76446 764

 

Mите Начев

 

Државен инспектор за животна средина, Скопски регион -Скопје

m.nacev@sei.gov.mk

тел: +389 76446274

 

М-р Зоран Димовски

 

Виш инспектор за животна средина, Пелагониски и Југозападен регион, Битола

z.dimovski@sei.gov.mk

 

тел: +38976 446 256

 

Kруме Кочов 

Државен инспектор за животна средина, Скопски регион -Скопје

k.kocov@sei.gov.mk

тел: +38976 446 275

 

Ангела Темелковска

Помлад инспектор за животна средина , Скопски регион -Скопје

a.dzepovska@sei.gov.mk

тел: +38972 216 637

 

Беџет Абази

Државен инспектор за животна средина, Полошки регион -Тетово

b.abazi@sei.gov.mk

тел: +38976 446271

 

Бедри Сулејмани

Државен инспектор за животна средина . Полошки регион Тетово

b.sulejmani@sei.gov.mk

тел: +389072 308 869

 

Д-р Латиф Латифи

Раковидител на одделение Виш инспектор за животна средина  Полошки регион Гостивар

l.latifi@sei.gov.mk

тел: +38976 446763

 

Д-р Хасан Рустеми

Виш инспектор за заштита на природата, Западен регион-Гостивар

h.rustemi@sei.gov.mk

тел: +38975 316725

 

Имрије Лума Мемеди 

Државен инспектор  за животна средина Полошки регион -Гостивар

i.luma@sei.gov.mk

тел: +389076 446 263

 

Игор Трајкоски

Државен инспектор за животна средина, Пелагонски и Југозападен регион - Охрид

i.trajkovski@sei.gov.mk

тел: +38978 384 305

 

Тони Димески

Виш Водостопански инспектор, Западен регион - Прилеп

t.dimeski@sei.gov.mk

тел: +38971 379 342

 

Jованче Колев

Државен инспектор за животна средина ,Вардарски и Југозападен регион -Кавадарци

j.kolev@sei.gov.mk

тел: +38972 307 234

 

Билјана Манаскова Шуркова

Државен инспектор  за животна средина, Вардарски и Југозападен регион Велес

b.s-manaskova@sei.gov.mk

тел: +38971 397 243

 

Вера Љатева

Државен инспектор за животна средина, Вардарски и Југоисточен регион Гевгелија 

v.ljateva@sei.gov.mk

тел: +38976 446 762

 

Виолета Панзова 

Виш инспектор за животна средина,Вардарски и Југоисточен регион - Струмица

v.panzova@sei.gov.mk

тел: +38976 446 272

 

Сенка Андреева

Државен инспектор за животна средина,Североисточен и Источен регион - Штип

s.andreeva@sei.gov.mk

тел: +38978 472 630

 

 

Благој Игновски                         

Државен инспектор за животна средина. Североисточен и Источен регион- Пробиштип

b.ignovski@sei.gov.mk

тел: +38976 455 146

 

Зоран Стојнев

Државен инспектор  за животна средина, Североисточен и Источен регион - Крива Паланка

z.stojnev@sei.gov.mk

тел: +38972 306 337

 

Виолета Анчевска-Ѓеорѓиева

Виш водостопански инспектор,Источен регион - Скопје

v.a-gjorgjieva@sei.gov.mk

тел: +38971 356 011

 

Драгана Илиевска

Помлад инспектор за заштита на природата Источен регион - Скопје

d.ilijevska@sei.gov.mk

тел: +38971 350 675

 
 

Eрџан Алити

Помлад соработник за ИКТ поддршка

e.aliti@sei.gov.mk

тел: +38971 379 676

 

Виолетa Георгиевска

Самостоен Референт за канцелариско и архивско работење

v.georgievska@sei.gov.mk

тел: +38970 286 698

 

Гоце Јакимовски

Помлад Референт - внатрешен доставувач

g.jakimovski@sei.gov.mk

тел: +38971 297 868

 

Бесир Лимани

Советник за стручно административни и правни работи

b.limani@sei.gov.mk

тел: 389 71 221-000

 

 

 

 

 

Нашите канцеларии се наоѓаат во просториите на Државниот завод за ревизија, на следнава адреса:
 
Државен Инспекторат за животна средина БИХАЌКА  Палата "Емануел Чучков", бр.2, 5ти спрат СКОПЈЕ ЦЕНТАР​ 
 
Zyret tona gjinden ne hapësirat e përgjithsme të Inspektoratit të mjedisit Jetsorë, në adresën vijuese :
 
Inspektorati shtetëror i Mjedisit Jetësor Palati Emanuel Cuckov, rr. БИХАЌКА nr.2 kati i 5 Shkup Qendër.
 
Кликнете тука за да ја видите мапата со локацијата
 
 
 
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022