ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Слободен пристап до информации од јавен карактер
 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Македонија бр. 101/2019), имателот на информации-Инспекторат за Живтона Средина на Република Северна Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се определува:

ДАРКО БЛИНКОВ

ТЕЛ: +389 75404410,  Е-ПОШТА: d.blinkov@sei.gov.mk

 

Службено лице за Законот за заштита на укажувачи и Законот за младинско учество и младински политики и за Закон за заштита на лични податоци кај Законот за укажувачи и младите.

 

1. Листа на информации од јавен карактер

2. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

3. Барање за слободен пристап до информации

4. Образец за Жалба

5. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата:

Инспекторат за Животна Средина
Палата "Емануел Чучков", Ул.Павел Шатев бр.2, 5ти спрат  info@sei.gov.mk , www.sei.gov.mk.

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен маил и службен телефон

          - РЕШЕНИЕ-за составување на посредници за заштита од вознемирување на работно место

7. Органограм за внатрешна организација

 7.1 ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

7.2 Стратешки план ДИЖС 2023

8. Годишен план за работа на ДИЖС (за год.2020) , (за год. 2021) , (за год 2022)

9. Годишен извештаи за работа на ДИЖС (јануари - јуни) , (јули-декември)

    (јули - декември2021)

9.1  Годишен Извештај за 2022 год

9.2 Годишен извештај за 2023 год

10.Ревизорски извештаи

11. Финансиски биланс на состојба на ДИЖС

11.1 ГОДИШЕН БУЏЕТ ЗА :

          2021 година

         2022 година

         2023 година

12. Приходи Расходи

12.1 ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА:

       2021 година

       2022 година

13. Годишни извештаи за Слободен пристап до информации од јавен карактер

                 (загодина 2019) .

                 (за година2020) ,

                 (за година 2021)

14. Кодекс за административни службеници

15. Етички кодекс на Инспекторите 

16. Планирани набавки

17. Огласи

19. Реализирани договори


Предмети по барања согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

2022 год.
1 Барање-Емилија Тунева 2 Записници и Решение од инспекциска постапка 3 Известување до о.Дојран 4 Решение Емилија Тунева
Baranje pristap Vlatko Stojanovski-vodostopаnski inspektori 28.10 Odgovor baranje po clen 142 b Resenie Vlatko Stojanovski br.109-14 za clen 142 od Зvodi
ZMAI-Baranje za SPIJK Resenie Zmai
mislenje od Upravata pri MZSPP 05.07.2022 Барање за пристап до информации од јавен карактер - Лефков Извештај од тестирање бр.13822 (котлара-оџак) 18.5.2022 Решение ДИЖС за Горан Лефков 26август 2022
Барање Пејпар Мил-СПИЈК 25-02-2022 Барање СПИЈК Североисточен-Источен регион 25-02-2022 Известување за адвокат Лефков П.Мил 17-03-2020 Известување за Пејпер Мил Кочани-претходно до адвокат Лефков
Решение  ДИЖС А-ИСКЗ надзори Решение ДИЖС Пејпар Мил
Барање - Институт за развој на заедницата Одлука Билјана Шуркова-Манаскова Одлука Зоран Стојнев Решение Билјана Шуркова-Манаскова
Решение Зоран Стојнев Решение ИРЗ-ДИЖС
Baranje IRZ-2 Барање за запирање на оглас-454 Барање за запирање на оглас-455 Барање за запирање на оглас-459
Ранг листа од АА за нови два јавни огласа 2021 Решение ИРЗ-2
Emissions Report Paper Mill Kochani  06.01.2021 барање Горан Лефков 1 барање Горан Лефков 2 барање Горан Лефков 3
барање Горан Лефков 4 Благој Игновски-ДИЖС документ 1-Пејпар Мил Благој Игновски-ДИЖС Документ 2 Пејпар Мил Извештаи за мерења во животната средина-Пејпер Мил
Извештај за мерења во животната средина-Пејпер Мил Лабораториска анализа отпадна вода 18.11.2020 Лабораториска анализа отпадна вода 27.04.2021 Лабораториски извештај бр.432-21 27.09.2021  отпадна вода
Мерења воздух  16.12.2021 Мерења воздух 16.09.2021 Мерења воздух 29.04.2020 Мерење на амбиентален воздух 02.02.22 - Македонски јазик
Мерење на амбиентален воздух 29.05.2020
метаморфозис -БАРАЊЕ Решение Метаморфозис Југохром
Emissions Report Paper Mill Kochani  06.01.2021 Барање МЗМП-Пејпер Мил Благој Игновски-ДИЖС документ 1-Пејпар Мил Благој Игновски-ДИЖС Документ 2 Пејпар Мил
Извештаи за мерења во животната средина-Пејпер Мил Извештај за мерења во животната средина-Пејпер Мил Лабораториска анализа отпадна вода 18.11.2020 Лабораториска анализа отпадна вода 27.04.2021
Лабораториски извештај бр.432-21 27.09.2021  отпадна вода Мерења воздух  16.12.2021 Мерења воздух 16.09.2021 Мерења воздух 29.04.2020
Мерење на амбиентален воздух 02.02.22 - Македонски јазик Мерење на амбиентален воздух 29.05.2020 Решение за слободен пристап-МЗМП ДИЖС Пејпер Мил решение стр2
MZMP-Ohrid Scan Akti od inspekciski postapki Otpad БАРАЊЕ-ЗМП решение за СПИЈК Охрид отпад МЗМП
Барање пристап до инф.од јавен карактер за ОХИС Хелсиншки Комитет Записник и Решение вон.и.надзор во Охис 06-12-2021 Решение од ДИЖС за Хелсиншки-ОХИС
Baranje  MXE Mavrovo i Rostushe ZK-1 ZK-2 ZK-3
записник 09-63 од 29.07.2021 записник 09-93 од 22.10.2021 записник 09-106 од 25.11.2021 Решение MXE-Маврово и Ростуше
БАРАЊЕ  СПИЈК Васил Тунев Решение ДИЖС за Васил Тунев

 

 
 
 
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022