ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
Твининг Програма
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
11.3.2021 | Спроведени геодетски мерења на концесијата во Средно Коњари

Државниот инспекторат за животна средина ангажираше овластена геодетска фирма за изработка на Геодетски елаборат откако беа доставени податоци од Управата за хидрометеоролошки работи за положбата на котата на педесетгодиишните води на реката Пчиња. За потребите на овој Елаборат, геодетската компанија на 9-ти февруари изврши теренски мерења. Тие се реализираа во присуство на државен инспектор за водостопанство и државен инспектор за техничка инспекција и со асистенција на припадници на полицијата, бидејќи претходните обиди за спроведување на мерењата беа спречени од страна на концесионерот.
 
Со Геодетскиот елаборат ќе се утврди дали концесиското поле навлегува во зоната на плавење на реката Пчиња и дали со ископот е навлезено под котата на подземните води. Овластената геодетска компанија за анализите ќе користи официјални податоци од Управата за хидрометеоролошки работи и Геолошкиот завод. Доколку влезните податоци бидат обезбедени на време, Елаборатот треба да биде изготвен за најмногу две недели. Потоа наодите ќе се достават до Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно планирање за натамошно постапување.
 
 
 
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
(ВИДЕО) Акциска контрола на 100 отпади, во повеќе од половината утврдени неправилности
17.2.2022

(ВИДЕО)

Инспекциските постапки на Државниот инспекторат даваат позитивни и охрабрувачки резултати
03.4.2021

Инспекциските постапки даваат резултат: 
✅ вградени се филтри во Пејпар Мил
...

Отстранета бетонската база што го загадуваше с. Ржаничино и околината
01.4.2021

Инспектор од Државниот инспекторат за животна средина по претставка на граѓани и на барање на опш ...

Истрага за загадување и угинување на жив свет во Дебарско езеро
23.3.2021

На 20-ти март до надлежен државен инспектор за животна средина со седиште во Гостивар беше достав ...

Забрана за работа на асфалтна база во Куманово заради прекумерно загадување на воздухот
16.3.2021

Државниот инспекторат за животна средина на 5-ти март изврши вонреден надзор на асфалтната база К ...

Казни за горење трска и насипување земја на струшкото крајбрежје
13.3.2021

Инспектор од Државен инспекторат за животна средина, по дојава на Министерство за внатрешни работ ...